Úřední

Základní charakteristika školy
Název školy Mateřská škola Pohádka, U školky 340, Kutná Hora
Sídlo Kutná Hora
Právní forma příspěvková organizace
IČO 71 19 00 91
DIČ 038 – 71 19 00 91
Identifikátor školy 662 000 391
IZO MŠ 162 000 405
IZO ŠJ 162 000 413
Bankovní spojení 51-5689680247/0100
Zřizovatel školy Město Kutná Hora
Provozovatel Město Kutná Hora
Ředitelka školy Zdeňka Slavíčková
Zástupkyně ředitelky Jitka Pechancová
Samostatný právní subjekt 1.1.2004
Datum zařazení do sítě 1.1. 2004
Celková kapacita školy 103 děti. V budově mateřské školy je umístěna školní jídelna, která je součástí právního subjektu.
Internetová adresa www.pohadka.kutnahora.cz, www.mspohadka.net
e-mail mspohadka@centrum.cz
Telefon 327 512 458
Mobil 601 563 652
Školní řád Školní řád platný od 1. 9. 2018
GDPR Ochrana osobních údajů
 

Zaměstnanci

Ředitelka: Zdeňka Slavíčková
Zástupkyně ředitelky: Jitka Pechancová
Pedagogové: Alexandra Brůžková
Věra Činovcová
Květa Dostálová
Kateřina Holinková
Denisa Koutová
Jitka Pechancová
Zdeňka Slavíčková
Ladislava Šibravová
Pedagogové na vycházky: Milada Hanzlíková
Jiří Pešek
Správní zaměstnanci: Jitka Moravcová, Dáša Baranovičová, Radka Urbanová
Vedoucí školní jídelny: Lucie Machová
Vedoucí kuchařka: Františka Mikulášová
Kuchařka: Dana Náhlovská