Praktické

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Pohádka:

Ředitelka Mateřské školy Pohádka stanovuje následující pořadí kritérií, ke kterým bude přihlíženo při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Přednostně budou přijímány:

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které dosáhnou věku 5, 4, 3 let v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu mateřské školy a dále děti s odkladem povinné školní docházky, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
 2.  V případě volných míst jsou dále přijímány děti s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře mimo spádový obvod mateřské školy, jsou seřazeny od nejstaršího po nejmladšího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
 3. V případě volných míst jsou podle stejného principu přijímány děti s bydlištěm mimo Kutnou Horu.

Poznámka: Místo bydliště dítěte se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

Přihlášky do MŠ na školní rok 2020/21 jsou přijímány od 2. ledna do 31. března 2020.

Školné

 • Školné v MŠ Pohádka činí 500,-Kč na měsíc.
 • Jestliže dítě nenavštíví MŠ ani jediný den v měsíci, bude školné sníženo na 250,-Kč.
 • O prázdninách a při uzavření školky se vypočítá poměrné školné.
 • Předškolní děti školné nehradí.
 • Školné lze uhradit pravidelným měsíčním inkasem nebo v hotovosti v určené dny v kanceláři vedoucí školní jídelny, provozní doba viz. Stravné.

Stravné

 • Stravné činí 45,- Kč na dítě a den, pro děti starší 6 let 46,- Kč na den.
 • Hotovostní platby je třeba platit od 20. do konce měsíce, vždy na měsíc následující.
 • Inkasní platby probíhají přibližně 25. den předchozího měsíce (tj. na prosinec v listopadu atd.)
 • Kancelář jídelny je otevřena PO od 14:40 do 16:00, ÚT a ČT od 14:40 do 15:40, ve ST od 6:00 do 7:45, v je kancelář zavřena.
 • Odhlášení stravy je nutné do 6:30 hod.. V první den nemoci dítěte lze vzít oběd domů.

mic

Co s sebou do školky

 • přezůvky
 • boty na zahradu
 • tepláková souprava (oblečení na ven)
 • holinky a pláštěnka
 • pyžamo
 • náhradní oblečení (ponožky, v zimě punčochy, spodní prádlo, tepláky, tričko)
  PROSÍME, VŠE VIDITELNĚ PODEPSANÉ !!!

Provoz školky

 • Školka je otevřena od 6:15 do 16:15 hod.
 • Termíny prázdnin v roce 2019/2020:
  • Podzimní prázdniny: úterý 29. – středa 30. 10. 2019
  • Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12.  2019 – pátek 3. 1. 2020  – MŠ uzavřena
  • Jarní prázdniny: pondělí 9. 3. – pátek 15. 3. 2020
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020
  • Letní prázdniny: pondělí 13.  7. – pátek 15. 8. 2020 – MŠ uzavřena

 Školní řád platný od 1. 1. 2019