Praktické

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Pohádka:

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře v tomto pořadí:

 1. Pětileté dítě k povinné školní docházce, které dosáhne věku 6 let v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, případně má odloženou školní docházku, a to podle spádové oblasti.
 2. Dítě, které dosáhne věku 4 let v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 podle spádové oblasti.
 3. Pětileté dítě k povinné školní docházce, které dosáhne věku 6 let v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 mimo spádovou oblast, případně má odloženou školní docházku.
 4. Děti v pořadí podle věku od nejstaršího k nejmladšímu podle spádové oblasti, dále od nejstaršího k nejmladšímu i mimo spádovou oblast.

Přihlášky do MŠ na školní rok 2019/20 jsou přijímány od 2. ledna do 31. března 2019.

Školné

 • Školné v MŠ Pohádka činí 500,-Kč na měsíc.
 • Jestliže dítě nenavštíví MŠ ani jediný den v měsíci, bude školné sníženo na 250,-Kč.
 • O prázdninách a při uzavření školky se vypočítá poměrné školné.
 • Předškolní děti školné nehradí.
 • Školné lze uhradit pravidelným měsíčním inkasem nebo v hotovosti v určené dny v kanceláři vedoucí školní jídelny, provozní doba viz. Stravné.

Stravné

 • Stravné činí 42,- Kč na dítě a den, pro děti starší 6 let 43,- Kč na den.
 • Hotovostní platby je třeba platit od 20. do konce měsíce, vždy na měsíc následující.
 • Inkasní platby probíhají přibližně 25. den předchozího měsíce (tj. na prosinec v listopadu atd.)
 • Kancelář jídelny je otevřena PO od 14:40 do 16:00, ÚT a ČT od 14:40 do 15:40, ve ST od 6:00 do 7:45, v je kancelář zavřena.
 • Odhlášení stravy je nutné do 7:00. V první den nemoci dítěte lze vzít oběd domů.

mic

Co s sebou do školky

 • přezůvky
 • boty na zahradu
 • tepláková souprava (oblečení na ven)
 • holinky a pláštěnka
 • pyžamo
 • náhradní oblečení (ponožky, v zimě punčochy, spodní prádlo, tepláky, tričko)
  PROSÍME, VŠE VIDITELNĚ PODEPSANÉ !!!

Provoz školky

 • Školka je otevřena od 6:15 do 16:15 hod.
 • Termíny prázdnin v roce 2018/2019:
  • Podzimní prázdniny: pondělí 29. – úterý 30. 10. 2018
  • Vánoční prázdniny: sobota 22. 12.  2018 –úterý 1. 1. 2019  – MŠ uzavřena
  • Jarní prázdniny: pondělí 4. 3. – pátek 10.3. 2019
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. 2019
  • Letní prázdniny: pondělí 15.  7. – pátek 19. 8. 2019 – MŠ uzavřena

 Školní řád platný od 1. 9. 2018