Co se dělo 2014/2015

 • 18.6. proběhlo velké slavnostní Loučení předškoláků se školkou. [ foto ] [ foto na Svoboda.info ]
 • 16.června se Kuřátka vydala do Přítok na statek. Prohlédla si mláďata na statku, zemědělskou techniku, nakrmila koně starým pečivem, za odměnu se na koních povozila a návštěvu Přítok zakončila sladkou tečkou od manželů Burešových. [ foto ]
 • 1.-5.6. – Děti ze třídy Klokanů a Čmeláků strávily týden na škole v přírodě v Jizerských horách. Navštívily chovnou stanici husky, lezeckou stěnu, lanové centrum, zúčastnily se lekce lesní pedagogiky a samozřejmě si hrály v lese a vylezly na rozhlednu. [ foto ]
 • Již tradičně – Pohádková Barbora v zahradách GASK, 29.5.2015 [ foto ]
 • Kutná Hora – město, kde žijeme. [ foto ]
 • 26.května jsme v Pohádce oslavili Mezinárodní den dětí slavností Letnic. Všechny třídy předvedly svá taneční vystoupení a nakonec byla netradiční štafeta rodičů s dětmi. [ foto ]
 • 20. května jsme strávili příjemný den na zámku Loučeň a mezi labyrinty. [ foto ]
 • V krásném májovém dni pouštěli Čmeláci vlastnoručně vyrobené lodičky. [ foto ]
 • První květnový týden proběhly na třídách besídky ke Dni matek. [ foto ]
 • V GASK jsme se zúčastnili programu Děti, pojďte si hrát. [ foto ]
 • Kuřátka se učila o zvířátkách. Zvířátka na statku, návštěva ve Zverimexu
 • I do Pohádky se slétli čarodějnice a čarodějové. Opékaly se buřty, hrály čarodějnické hry, létalo na koštěti, i čarodějnické divadlo bylo :)foto ]
 • 16.4. se Broučci vydali na návštěvu na záchranku. [ foto ]
 • Téma týdne u Klokanů: Na tom našem dvoře. Hry, knihy, povídání a vycházka na statek do Přítok. duben 2015 [ foto ]
 • Čmeláci využili Dne otevřených dveří na Čističce odpadních vod na Karlově k zajímavé exkurzi. 16.4.2015 [ foto ]
 • Broučky a Kuřátka navštívili hasiči – 15.4.2015 [ foto ] [ foto ]
 • Broučci si hráli na policisty – 14.4.2015 [ foto ]
 • Čmeláci pustili Zimu po vodě – 10.4.foto ]
 • Čmeláci a Kuřátka se v GASK zúčastnili programu Ahoj Ájo!! kde se dozvěděli mnoho nového o ilustrátorovi J.Šalamounovi a pohráli si v hernách.[ foto od Čmeláků ] [ foto od Kuřátek ]
 • Celá školka navštívila velikonoční dílny ve Spolkovém domě a kostele sv.Jana Nepomuckého. [ foto ]
 • Broučci se vydali za zvířátky na GJO. Nejprve navštívili ovečky [ foto od oveček ]a podruhé si prohlédli ryby a plazy [ foto od plazů ]
 • Hádej, čím jsem? u Broučků – únor 2015 [ foto ]
 • Program prevence sociálně patologických jevů u Čmeláků [ foto ]
 • Čmeláci chodili celý únor cvičit do místní sokolovny. [ foto ]
 • Klokani: Nasedat, jedeme :)… v březnu [ foto ]
 • Hrajeme si každý den… i v únoru :)Broučcifoto ]
 • Broučci jsou malí čtenářifoto ]
 • 18.2. byl karneval i u nejmenších Broučků [ foto ]
 • Celou zimu se Klokani chodili saunovatfoto ]
 • Hádej, čím jsem??, téma týdne u Klokanů v únoru [ foto ]
 • Čmeláci navštívili GASK a „plnými hrstmi“ si zopakovali tvary :)foto ]
 • Pátek 13. února byl pátkem karnevalovým :)foto ] [ foto od Čmeláků ] [ foto od Klokanů ]
 • Již 17. masopustní průvod se vydal od naší školky, prošel celé město a pobavil tanci, říkadly a písněmi obyvatele Kutné Hory – 10.2.2015 [ foto ] [ foto na Svoboda.info ] [ KH listy ] [ další várka fotek ] [ masopustní svačinka ]
 • Jak si hráli Broučci v lednu [ foto ]
 • Kuřátka si i bez sněhu užila zimní sporty [ foto ]
 • 13.1. se byli Čmeláci podívat v 1.třídě ZŠ Žižkov [ foto ]
 • 7.1.2015 – Zdravá ABECEDA [ foto ]
 • Pohádkový týden u Klokanů [ foto ] a Kuřátek [ foto ]
 • Betlémování ve Spolkovém domě a kostele sv. Jana Nepomuckého – 18.12. [ foto ]
 • Kuřátka zdobila stromeček pro zvířátka – 17.12. [ foto ]
 • A Klokani také [ foto ]
 • Nadílka u Broučků – 15.12. [ foto ]
 • Ježíšek vyletěl i ke Čmelákům – 16.12. [ foto ]
 • Čmeláci nadělovali v psím útulku na Karlově – 12.12. [ foto ]
 • Prosinec přinesl nadílku u Klokanů i u Kuřátek :) [ foto od Klokanů ] [ foto od Kuřátek ]
 • Tradiční vánoční jarmark s písněmi, vánoční hrou, trhem, cukrovím a punčem – 11.12. [ foto ]
 • Zpívali jsme u rozsvěcení vánočního stromu na kutnohorském náměstí – 4.12. [ foto ]
 • Mikuláš s čertem dorazili i do Pohádky. [ foto ]
 • 2.12. do školky přišly Perchta s Luckou. [ foto ]
 • Přispěli jsme na konto Adventních koncertů České televize [ foto ]
 • Se začínající zimou se Čmeláci přesunuli do kuželny. První trénink byl 1. prosince. [ foto ]
 • Foto ze života Broučků :) – 14.11.2014 [ foto ]
 • I Klokani cestovali kolem světa na GJO – 14.11. [ foto ]
 • Veletrh cestovního ruchu na GJO navštívili naši předškoláci – 14.11.2014 [ foto ]
 • V Pohádce předvedli svoji práci policejní psovodi – 11.listopadu [ foto ]
 • Čmeláci na rybách u Haerinků – 5.listopadu. [ foto ]
 • Kuřátka a Broučci u Herinků na rybách – 5.11.2014 [ foto ]
 • Příprava na Slavnost světýlek [ foto ]
 • Kuřátka v Městské knihovně – 30.10.2014 [ foto ]
 • Při slavnosti světýlek se zahrada zaplnila čarovnými dýněmi, strašidelnými postavami a spoustou světýlek – 4.11.2014 [ foto ]
 • Drakiáda se studenty GJO – 21.10.2014 [ foto ]
 • Malování draků se studenty GJO – 14.10.2014 [ foto ]
 • Čmeláci si pochutnávali na na ohni upečených bramborách – 15.10.2014 [ foto ]
 • Bramborové hrátky u Klokanů – 9.10.2014 [ foto ]
 • Kaštánkování u Kuřátek – 9.10.2014 [ foto ]
 • Téma týdne – Ovocný a zeleninový týden – Kuřátka [ foto ]
 • Téma týdne – Zelenina, ta je prima – Klokani [ foto ]
 • Téma týdne – Pozor na úrazy – Klokani [ foto ]
 • 18.9. – Za slunečného odpoledne jsme slavnostně otevřeli novou třídu Broučků, oslavili 10 let právní subjektivity a při zpěvu, hrách a dobrotách všichni společně pobyli na Pouti. [ foto ]
 • První den školy ve třídě Kuřátek [ foto ]
 • Přes prázdniny jsme vybudovali půdní vestavbu, kde je třída Broučků. [ foto ze stavby ]