Co bude

Přehled akcí pro radost dětí, rodičů a všech zaměstnanců
Mateřské školy Pohádka pro školní rok 2017 / 2018

 

 

Název akce Termín
Pouť – seznamovací setkání s dětmi, rodiči zaměstnanci školy 12.9. v 15:00 hod.
Divadlo – Co malí medvědi na podzim nevědí 14. 9.  9:00 hod.
Dravci – Domov Barbora 5. 10. 9:30 hod.
Malování draků se studenty GJO říjen
Drakiáda – pouštění draků říjen
Tvořivá odpoledne s dětmi a rodiči říjen
Divadlo – Klemprda a strašidla 30.10.  9:00 hod.
Slavnost světýlek říjen/listopad
Divadlo – Jak čertík Lucíšek neposlechl babičku 22.11. 9:00 hod.
Lucka a Perchta v MŠ prosinec
Mikulášská nadílka prosinec
Vánoční jarmark prosinec
Ježíškovská překvapení na třídách prosinec
Divadlo – Cesta do Betléma 20. 12. 9:00 hod.
Vánoce v lese – předvánoční návštěva lesa prosinec
Divadlo – Šípková Růženka 9. 1. 9:00 hod.
Pohádková zimní zahrada – stavby ze sněhu leden/únor
Divadlo – Hraběnčiny zlaté papuče  1. 2. 9:00 hod.
Masopustní rej únor
Divadlo – Jak Barnabášek zpíval jarní písničku 14. 3. 9:00 hod.
Návštěva předškoláků v 1. třídě – pozvánka k zápisu březen
Vynášení zimy – vítání jara březen
Den otevřených dveří v MŠ pro případné zájemce  březen
Divadlo –  Klemprda a čarodějnice 26.4. v 9:00 hod.
Pálení čarodějnic duben
Oslava Svátku maminek květen
Divadlo – Šel zahradník do zahrady 17. 5. v 9:00 hod.
Den dětí květen/červen
Škola v přírodě květen/červen
Slavnostní rozloučení s předškoláky červen
Divadlo – Vodnická pohádka 14. 6. 8:30 hod.

 

Jednotlivé akce vycházející z koncepce mateřské školy (společné akce s rodiči, divadla, koncerty, návštěvy knihovny, apod.) budou do přehledu zařazovány průběžně, podle nabídek a zvážení pedagogů na třídě.

Konkrétní termíny zakotví pedagogové do týdenních plánů práce nebo do projektů v každé třídě. Přehled je proto pouze rámcový, bude doplňován a upravován operativně podle aktuální situace.