Co bude

Přehled akcí pro radost dětí, rodičů a všech zaměstnanců
Mateřské školy Pohádka pro školní rok 2018 / 2019

 

 

Název akce Termín
Pouť – seznamovací setkání s dětmi, rodiči zaměstnanci školy 11.9. v 15:00 hod.
Divadlo – Ježek Bodlináček a ajablíčko 13. 9.  9:00 hod.
Výlet na na dopravní hřiště (Klok., Čmel.) 20. 9. . 8:30 hod.
Drakiáda – pouštění draků říjen
Výtvarná výstava – 100 let vzniku republiky říjen
Vysazení lípy k výročí 100 let republiky 25. 10. 15:00 hod.
Divadlo – Klemprda a strašidla 31. 10. 9:00 hod.
Slavnost světýlek říjen/listopad
Výlet do Planetária (Kuř., Klok., Čmel.) 7. 11.
Divadlo – O zatoulaném psaníčku 15. 11. 9:00 hod.
Lucka a Perchta v MŠ prosinec
Divadlo – Jak se v pekle kujou pikle 3. 12. 9:00 hod.
Betlémování ve Spolkovém domě prosinec
Mikulášská nadílka prosinec
Vánoční jarmark prosinec
Ježíškovská překvapení na třídách prosinec
Vánoce v lese – předvánoční návštěva lesa prosinec
Divadlo – pásmo klasických pohádek 23. 1. 10:30 hod.
Pohádková zimní zahrada – stavby ze sněhu leden/únor
Divadlo – Cirkus na kolečkách 18. 2. 9:00 hod.
Masopustní rej únor
Divadlo – Tygřík Péťa 20. 3. 9:00 hod.
Návštěva předškoláků v 1. třídě – pozvánka k zápisu březen
Vynášení zimy – vítání jara březen
Pomlázkování ve Spolkovém domě duben
Divadlo – Klemprda a čarodějnice 25. 4. 9:00 hod.
Pálení čarodějnic – opékání buřtů duben
Oslava svátku maminek květen
Divadlo – Chyť se řemesla 15. 5. 9:00 hod.
Škola v přírodě květen/červen
Oslava Dne dětí červen
Slavnostní rozloučení s předškoláky červen
Divadlo – Myšáčkova dobrodružství 25. 6. 9:00 hod.

 

Jednotlivé akce vycházející z koncepce mateřské školy (společné akce s rodiči, divadla, koncerty, návštěvy knihovny, apod.) budou do přehledu zařazovány průběžně, podle nabídek a zvážení pedagogů na třídě.

Konkrétní termíny zakotví pedagogové do týdenních plánů práce nebo do projektů v každé třídě. Přehled je proto pouze rámcový, bude doplňován a upravován operativně podle aktuální situace.