Úvod

MŠ Pohádka se nachází v klidném příjemném prostředí zahrad a rodinných domků. Sama škola je obklopena velkou zahradou, která poskytuje dětem všestranné vyžití. Nejen zahrada, ale i široké okolí umožňuje dětem poznávat krásy přírody a zároveň pobývat v čistém a zdravém prostředí.

Předškolní zařízení s celodenním provozem od 6:15 do 16:15 hodin je čtyřtřídní. Děti ve třídách jsou rozděleny podle věku. Broučci (3 roky), Kuřátka (3 – 4 roky), Klokani (4-5 let), Čmeláci (5-7 let). O děti se stará osm kvalifikovaných pedagogů, o čisté prostředí tři paní uklízečky a dobré jídlo dětem připravují dvě kvalifikované paní kuchařky.

Mateřská škola Pohádka, U školky 340, Kutná Hora je od 1. ledna 2004 samostatným právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Kutná Hora. Cílová kapacita od 1.9.2015 je 103 děti.

Od 1. září 2003 pracuje mateřská škola podle vlastního vzdělávacího programu „Od svátku ke svátku aneb hrajeme si celý rok “, který vznikl na základě principů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Od 1. září 2017 je v platnosti nová verze tohoto dokumentu.

Vyhodnocení zápisu na školní rok 2019/20 – Registrační čísla přijatých dětí       Registrační čísla nepřijatých dětí

 

Čím se v červnu rozloučíme – přehled akcí

Čím nás květen potěší – přehled akcí

Informace k ochraně osobních údajů

 

Naše Kutná Hora [ foto Klokani ]

Klokani a Kuřátka v knihovně [ foto ]

Naše vycházky [ foto Broučci ]

Opice v Africe [ foto Broučci ]

Naše barevná zahrádka [ foto Klokani ]

Svátek maminek [ foto ]

Kuřátka na výstavě [ foto ]

Na návštěvě u hasičů [ foto Klokani, Čmeláci ]

Čarodějnice v Pohádce [ foto ]

Týden plný zábavy [ foto Broučci ]

Hádej, čím jsem [foto Klokani ]

Na tom našem dvoře [ foto Klokani ]

Návštěva opuštěných zvířátek [ foto Klokani ]

Pekař peče housky [ foto Broučci ]

Hasičský den [ foto Kuřátka, Klokani ]

Za zvířátky na statku [ foto Klokani ]

Máme rádi zvířátka [ foto Kuřátka ]

 

 

 

 

 

Zřizovací listina s dodatky

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021

Rozpočet na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021

Pokyny pro bezpečnost v MŠ Pohádka

Od 1.září 2010 je v provozu hřiště pro volnočasové aktivity rodičů s dětmi do 10 let. [čtěte dál…]

V dopoledních hodinách hřiště využívají děti z MŠ Pohádka. Pro veřejnost je hřiště přístupné od 14:00 hod. Další informace naleznete v Návštěvním řádu při vstupu na hřiště.

rop lipaprovenkov