Úvod

MŠ Pohádka se nachází v klidném příjemném prostředí zahrad a rodinných domků. Sama škola je obklopena velkou zahradou, která poskytuje dětem všestranné vyžití. Nejen zahrada, ale i široké okolí umožňuje dětem poznávat krásy přírody a zároveň pobývat v čistém a zdravém prostředí.

 

Předškolní zařízení s celodenním provozem od 6:15 do 16:15 hodin je čtyřtřídní. Děti ve třídách jsou rozděleny podle věku. Broučci (2-3 roky), Kuřátka (3 – 4 let), Klokani (4-5 let), Čmeláci (5-7 let). O děti se stará osm kvalifikovaných pedagogů, o čisté prostředí tři paní uklízečky a dobré jídlo dětem připravují dvě kvalifikované paní kuchařky.

Mateřská škola Pohádka, U školky 340, Kutná Hora je od 1. ledna 2004 samostatným právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Kutná Hora. Cílová kapacita od 1.9.2015 je 103 děti.

Od 1. září 2003 pracuje mateřská škola podle vlastního vzdělávacího programu „Od svátku ke svátku aneb hrajeme si celý rok “, který vznikl na základě principů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Od 1. září 2017 je v platnosti nová verze tohoto dokumentu.

Důležité upozornění – od 1. 4. 2018 se zvyšuje cena stravného o 1,-Kč, a to: děti 3 – 6 let  40,-Kč,  děti 7 let 

Čím nás květen potěší – přehled květnových akcí

Seznam dětí přijatých od 1.9. 2018

Seznam nepřijatých dětí

Čarodějnice v Pohádce [ foto ]

Za zvířátky na statku [ foto Klokani ]

Čmeláci na dopravním hřišti [ foto ]

Domácí zvířátka [ foto Broučci ]

Šťastnou cestu – dopravní prostředky [ foto Klokani ]

Kamarádi zvířátka [ foto Kuřátka ]

Vítání jara v Domově Barbora [ foto ]

Pomlázkování ve Spolkovém domě [ foto ]

Co se nám to narodilo [ foto Broučci ]

Vyhánění zimy, vítání jara [foto ]

Když jaro ťuká [ foto Kuřátka ]

Když jaro ťuká, ptáčci se vracejí [ foto Klokani ]

Hu, hu, hu, jaro už je tu! [ foto Broučci ]

Konec saunování – Klokani [ foto ]

Návštěva předškoláků v 1. třídě [foto ]

 

 

 

Schválený rozpočet na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 -2020

Pokyny pro bezpečnost v MŠ Pohádka

Od 1.září 2010 je v provozu hřiště pro volnočasové aktivity rodičů s dětmi do 10 let. [čtěte dál…]

V dopoledních hodinách hřiště využívají děti z MŠ Pohádka. Pro veřejnost je hřiště přístupné od 14:00 hod. Další informace naleznete v Návštěvním řádu při vstupu na hřiště.

rop lipaprovenkov