Úvod

MŠ Pohádka se nachází v klidném příjemném prostředí zahrad a rodinných domků. Sama škola je obklopena velkou zahradou, která poskytuje dětem všestranné vyžití. Nejen zahrada, ale i široké okolí umožňuje dětem poznávat krásy přírody a zároveň pobývat v čistém a zdravém prostředí.

 

Předškolní zařízení s celodenním provozem od 6:15 do 16:15 hodin je čtyřtřídní. Děti ve třídách jsou rozděleny podle věku. Broučci (2-3 roky), Kuřátka (3 – 4 let), Klokani (4-5 let), Čmeláci (5-7 let). O děti se stará osm kvalifikovaných pedagogů, o čisté prostředí tři paní uklízečky a dobré jídlo dětem připravují dvě kvalifikované paní kuchařky.

Mateřská škola Pohádka, U školky 340, Kutná Hora je od 1. ledna 2004 samostatným právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Kutná Hora. Cílová kapacita od 1.9.2015 je 103 děti.

Od 1. září 2003 pracuje mateřská škola podle vlastního vzdělávacího programu „Od svátku ke svátku aneb hrajeme si celý rok “, který vznikl na základě principů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Od 1. září 2017 je v platnosti nová verze tohoto dokumentu.

Důležité upozornění – od 1. 4. 2018 se zvyšuje cena stravného o 1,-Kč, a to: děti 3 – 6 let  40,-Kč,  děti 7 let 

 

Krásné prázdniny plné sluníčka a nevšedních zážitků přejí  malým i velkým všichni z Pohádky.

 

 

Loučení s předškoláky [ foto ]

Pohádkové čtení – vyhodnocení [ foto ]

Pouštění lodiček [ foto Čmeláci ]

Hrajeme si u vody [ foto Broučci ]

Kdo žije u vody, na louce, v lese [ foto Klokani ]

Doprava je zábava [ foto Kuřátka ]

Indiánské dopoledne v DDM Dominik [ foto Čmeláci ]

Pohádka na výletě v Duhovém parku [ foto ]

Indiánské dopoledne [ foto Čmeláci ]

Procházky městem – Broučci [ foto ]

Naše Kutná Hora [ foto Kuřátka ]

Cestujeme po světě [ foto Klokani ]

Výlet za broučkama [ foto Broučci ]

Indiánský Den dětí u Broučků [ foto ]

Den dětí u Kuřátek [ foto ]

Škola v přírodě – Čmeláci [ foto ]

Škola v přírodě – Klokani [ foto ]

 

 

Schválený rozpočet na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 -2020

Pokyny pro bezpečnost v MŠ Pohádka

Od 1.září 2010 je v provozu hřiště pro volnočasové aktivity rodičů s dětmi do 10 let. [čtěte dál…]

V dopoledních hodinách hřiště využívají děti z MŠ Pohádka. Pro veřejnost je hřiště přístupné od 14:00 hod. Další informace naleznete v Návštěvním řádu při vstupu na hřiště.

rop lipaprovenkov